Οι πέτρινες βρύσες της Ναυπάκτου

Η Ναύπακτος με ιστορία και πολιτισμό πάνω από τρεις χιλιετίες, έχει επιπλέον και το φυσικό χάρισμα να διαθέτει άφθονα και γάργαρα νερά.

Το δώρο αυτό της φύσης, το εκμεταλλεύτηκαν, οι κάτοικοί της, ανά τους αιώνες, χτίζοντας πέτρινες βρύσες και υδραγωγεία για να υδροδοτούνται όλες οι γειτονιές. Συνολικά υπάρχουν, όπως αναφέρεται από διάφορους περιηγητές, διακόσιες σαράντα πέντε βρύσες στη Ναύπακτο. Από αυτές, 45 κοινόχρηστες και οι υπόλοιπες στα σπίτια της πόλης, αναφέρει ο περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή, στα 1668.
Πολλές από αυτές σώζονται ακόμα και σήμερα, αναμορφωμένες και τις παρουσιάζουμε για μία ακόμη φορά, με στόχο την ανάδειξή τους. Η ύπαρξη τόσων βρυσών με ενιαία αισθητική προσαρμοσμένη στην φυσική και ιστορική ομορφιά της πόλης, είναι μοναδική στην ευρύτερη περιοχή.
Με τόσο πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο που διαθέτει η πόλη της Ναυπάκτου, προτείνουμε να δημιουργηθεί μια διαδρομή όπου θα μπορεί ο κάθε επισκέπτης να συναντά τις περισσότερες βρύσες. Η ύπαρξη τόσων βρυσών με ενιαία αισθητική προσαρμοσμένη στην φυσική και ιστορική ομορφιά της πόλης μας, είναι μοναδική στην ευρύτερη περιοχή.

Θα ήταν ένας ιδανικός περίπατος για τους επισκέπτες να ακολουθούν σηματοδοτημένα τα λιθόστρωτα δρομάκια, όπως απ΄ότι ξέρουμε το πολιτιστικό μονοπάτι που έχει κατά νου να δημιουργήσει ο Δήμος. Όλα αυτά προϋποθέτουν φυσικά, καθαρισμό των βρυσών και του περιβάλλοντα χώρου καθώς και τοποθέτηση πινακίδων με την ονομασία κάθε βρύσης και με ένδειξη της διαδρομής, δημιουργία εντύπου σχετικού, το οποίο θα διανέμετε από το Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών, σχετική διαφημιστική καμπάνια κ.α. Στέκουν καρτερικά πολλά χρόνια, βελτιώνοντας την αισθητική μας και διατηρώντας την παράδοση.

Ας τις σεβαστούμε και ας εκμεταλλευτούμε τουριστικά την ύπαρξή τους.


  Πράσινο+Μπλέ -  Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού Περιβάλλοντος - Μεναίχμου 1-3  - Ψανή - 30300 Ναύπακτος - Τηλ. & Φαχ: 2634025016

  Web Design Web-Site